Marianne Luyer

NCRV

Media is een ontzettend belangrijke beïnvloeder van denken en doen van burgers! Daarom vind ik het belangrijk dat een publieke omroep blijft bestaan en dat daarbinnen de pluriformiteit die onze maatschappij kenmerkt, ook kan blijven bestaan!

Ik ben lid geweest van het landelijk bestuur van de NCRV vanaf februari 2006 en daarna lid van de  Raad van Toezicht, van de NCRV tot 1 januari 2014. Mijn drijfveer om op de uitnodiging voor een gesprek over het bestuurslidmaatschap in te gaan, is dezelfde als waarmee ik de functie van voorzitter van de Besturenraad (de koepel voor het bijzonder onderwijs) vervul.

Mijn visie op onze maatschappij is dat we de vrijheid van organisatie, de vrijheid van onderwijs, en alle andere grondrechten die we verworven hebben, moeten koesteren en verdedigen.

‘Alles van waarde is weerloos’, zei Lucebert al. Onze – kwetsbare – vrijheid wordt bedreigd, door fundamentalisten, bureaucraten, professionals, desinteresse, onkunde, commercie en macht.
Onder fundamentalisten versta ik ook de mensen die overtuigd atheïst zijn, die met verve de scheiding van kerk en staat aanhangen, die –onbewust- en soort waardevrijheid van systemen bepleiten. Of het nu gaat om politiek of om ambtelijke systemen.

Ik vind het meer van lef getuigen, om uit te komen voor je –bewuste of deels onbewuste- kader van overtuigingen waarmee je in de wereld staat. En daarmee maak je je weer kwetsbaar.

Ik wil graag dat belang behartigen in alle maatschappelijke ontwikkelingen die op mijn pad komen. Zo ook binnen de publieke omroep. De NCRV staat pal voor waarden en normen die ook de mijne zijn:

Missie NCRV
De NCRV is een maatschappelijk betrokken mediaorganisatie die zich, geïnspireerd door het protestants christelijke gedachtegoed, inzet voor de kwaliteit van de samenleving.

Wij ontwikkelen vanuit onze inspiratie kwalitatief hoogwaardige programma’s en andere content, die raken, ontroeren en aanzetten tot beweging. Authenticiteit en menselijke maat kenmerken onze programma’s en andere content.

Wij staan voor onze themaregel “Durf te Geloven”: geloven in God, in jezelf, in anderen, in de toekomst, in een betere wereld.

Waarden
Wij stellen de waarden eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid centraal.

Visie
Wij hebben een samenleving voor ogen waarin mensen in wederzijdse verbondenheid met elkaar leven. Een samenleving waarin verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd. Waarin men interesse heeft in de ander, diens omstandigheden en beweegredenen. Waarin men ruimte biedt aan verschillende opvattingen en leefstijlen en zo zinvol samenleeft en samenwerkt met behoud van ieders eigenheid.

Wij zien dat de samenleving zich niet zo ontwikkelt. Wij willen een wezenlijke en erkende bijdrage leveren aan de door ons gewenste maatschappelijke omslag. Wij willen laten zien en horen wat mensen bindt en beweegt. Maar ook wat mensen verdeelt, waar het nog aan schort en hoe wij daarover denken. Daarom gebruiken wij onze media en positie om de verdraagzaamheid en samenhang in de samenleving te vergroten.
Voor meer informatie kijk op de website van de NCRV: www.ncrv.nl

Lees verder:
Bijdrage voor de NCRV
Opdracht commissie maatschappelijke relevantie- cvo
December 2023
ZoMaDiWoDoVrZa
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31