Marianne Luyer

Taskforce Diversiteit Onderwijs

Ik ben van 2008 - 2010 lid geweest van de Taskforce Diversiteit Onderwijs.

'Staatssecretaris Sharon Dijksma (OCW) heeft de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen gelanceerd. Deze taskfoce gaat het aantal allochtone schoolbestuurders de komende jaren flink laten stijgen. Op dit moment heeft maar 2,5 procent van de schoolbestuurders een andere culturele achtergrond. En 5 van de 60 raden van toezicht heeft minimaal één allochtone bestuurder. Bruno Bruins, voormalig staatssecretaris van OCW, leidt de taskforce. Marianne Luyer, voorzitter Besturenraad, neemt er ook aan deel.

Staatssecretaris Dijksma vindt dat schoolbesturen nog te weinig gebruik maken van allochtoon talent. Voorzitter Bruno Bruins: "Het zijn veelal de witte mannen van boven de 45 en met een rijke bestuurlijke ervaring die de schoolbesturen vormen. Die ervaring is zeer welkom maar de bestuurssamenstelling is ook erg eenzijdig. De taskforce gaat daarom nieuwe groepen schoolbestuurders zoeken en vinden. Eind 2009 trekken we de conclusies.'

Aldus het persbericht in 2007. Inmiddels heeft de Taskforce een eindverslag gemaakt van haar inspanningen en haar bevindingen. Download hierbij het eindverslag.

Nieuw bestuurlijk talent
Het aantal allochtone bestuurders is al jaren laag. Dit staat in schril contrast met de toenemende culturele diversiteit onder leerlingen, studenten en ouders. In de grote steden is bijvoorbeeld bijna de helft van de leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs van allochtone afkomst. Schoolbesturen doen zichzelf tekort door geen gebruik te maken van bestuurlijk talent onder allochtonen.

Eutonos
De taskforce is gekoppeld aan Eutonos, een initiatief van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).Via Eutonos worden besturen en raden van toezicht met vacatures gekoppeld aan hoogopgeleide allochtonen. Dit leidde de afgelopen jaren tot dertig succesvolle matches.

Samenstelling
Naast voorzitter Bruno Bruins bestaat de Taskforce uit: Marianne Luyer (voorzitter Besturenraad), Joop Vlaanderen (teamleider VOS/ABB), Frank Niamut (bestuurslid Kolom en Amsterdam West Binnen de Ring) en Jacinta Duttenhofer (voorzitter bestuur van de Openbare Stichting Sirius).


December 2023
ZoMaDiWoDoVrZa
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31